Uluslar Arası Hakemli Akademik Online Dergi - International Refreed Academical Online Journal - مجلة علمية آكاديمية محكمة رقمية دولية

Cilt 2, Sayı 4 (2009)

Temmuz - Aralık 2009/2 (İmam Matüridi ve Matüridilik Özel Sayısı)

İçindekiler

İÇİNDEKİLER (KAPAK)

KAPAK-İÇİNDEKİLER PDF OKU / FULL ARTICLE
Ali Duman
İÇİNDEKİLER PDF OKU / FULL ARTICLE
Ali Duman, Ali Duman

Dergi İcerigi

Dergi İçeriği PDF OKU / FULL ARTICLE
Ali Duman

Editör Yazısı

Editörden FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 7-12

Makaleler

Matüridî'nin Düşünce Sisteminin Önemi / Importance of Matüridi's Thought System FULL ARTICLE / PDF
Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN 13-16
Matürîdî Düşüncede Allah-İnsan İlişkisi / God-Human Relationship in Maturidi's Thought FULL ARTICLE / PDF
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN 17-46
Matürîdî'nin İmanda Artmayı İfade Eden Âyetlere Yaklaşımı / Maturidi's Approach to The Verses Expressing “An increase in Faith” FULL ARTICLE / PDF
Doç. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU 47-70
Maturîdî'ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış Hikmeti / According to Matüridi Wisdom of Cration The Universe and Human FULL ARTICLE / PDF
Doç. Dr. Hulusi ARSLAN 71-90
Matüridî'nin Türk Kültüründeki Yeri / Place of Matüridi in Turkish Culture FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER 91-108
İmam Matürîdî, Hayatı, Eserleri ve İslam Düşüncesindeki Yeri / Al-Imam Maturidi, His Life, His Books and His Place in Islamic Thought FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 109-126
İmam Matürîdî'ye Göre Kur'an'dan Bir Hükmün İçtihat İle Neshi / According to Matüridi nesh from a Quranic provision's with ijtihad FULL ARTICLE / PDF
Dr. Yüksel MACİT 127-136
İmam Matüridi, Hocaları ve Öğrencileri / Imam Matüridi, His Teachers and Students FULL ARTICLE / PDF
Öğr. Gör. Mustafa BULUT 137-146

Çeviriler / İngilizce / Fransızca / Arapça

Hanefî Hukuku Kuramında Mu'tezilîlik ve Matüridîlik FULL ARTICLE / PDF
ARON ZYSOW Süleyman AYDIN 147-178

Sadeleştirmeler

Selçuklular Devrinde Mezhepler FULL ARTICLE / PDF
Muhammed Şerafüddin YALTKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 179-194

Kitap Tanıtımı

Kitap Tanıtımı: Büyük Türk Alimi Matûrîdî FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 195-198
Kitap Tanıtımı: Matürîdîde Bilgi Problemi, FULL ARTICLE / PDF
Dr. Mustafa BOZKURT 199-206
Kitap Tanıtımı: Matüridi'de Dini Çoğulculuk FULL ARTICLE / PDF
Arş. Gör. Ruhi ABAT 207-212
Kitap Tanıtımı: Ebu Mansûr el-Matürîdî Hayatuhu ve Arauhu'l-Akidiyyeti FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 213-216
Kitap Tanıtımı: Matürîdî'nin Kelam Sisteminde İman Allah ve Peygamberlik Anlayışı, FULL ARTICLE / PDF
Dr. Bilal GÖK 217-222
Kitap Tanıtımı: Matüridî'ye Göre Din FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Hamdi ONAY 91-108
Kitap Tanıtımı: Matüridî'de Günah Problemi FULL ARTICLE / PDF
Doç. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU 223-226
Kitap Tanıtımı: İmam Matüridî'de Akıl-Vahiy İlişkisi FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 227-234

Sayı Hakemleri

Sayı Hakemleri FULL ARTICLE / PDF
Hikmet YURDU 235


DERGİMİZDE İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANDIĞIMIZ İÇİN DİPNOT VE KAYNAKÇADA YAZARLARIMIZDAN ZOTERO PROGRMAINI KULLANMALARININ FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU SEBEPLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ZOTERO KULLANIMIYLA İLGİLİ VİDEOYU İZLEMNİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

 

Zotero Kullanımı

 

 BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.